Net zoals Jane (2) leven in Oeganda ongeveer 130.000 kinderen met hiv. Van hen krijgt meer dan de helft géén medicijnen, zij lopen een groot risico om te sterven aan de gevolgen van aids.

Voor €10 per maand kunnen we in Oeganda 8 door hiv getroffen gezinnen opsporen en begeleiden, zodat zij ook een levensreddende behandeling krijgen. Help vandaag nog mee.


Ja, ik help mee!


Geboortedatum
adresveld

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Aidsfonds om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om eenmalig een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aidsfonds. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.


Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Aidsfonds om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aidsfonds. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.


Aidsfonds legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je ons dat laten weten. Meer weten? Lees ons Privacy statement