Aids is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder jonge vrouwen. Daardoor groeien miljoenen kinderen op zonder moeder. Onnodig, want we kunnen de aidsepidemie stoppen. Voorgoed. Sluit je aan bij de generatie die aids verslaat.


Help vandaag nog en doneer!


Geboortedatum
adresveld

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Aidsfonds om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om eenmalig een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aidsfonds. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.


Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Aidsfonds om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aidsfonds. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.


Aidsfonds legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je ons dat laten weten. Meer weten? Lees ons Privacy statement